“ ЭЛЭГНИЙ ТӨВ “ – ийн эмч сувилагч...

“ ЭЛЭГНИЙ ТӨВ “ – ийн эмч сувилагч нартаа хамтран Элэгний В ,С вирусийн шинжилгээнд

4
0
SHARE
  • Хүн амын  дундах  хепатитын  вирусын  халдварыг  эрт  илрүүлж ,  нарийвчилсан үзлэг ,  шинжилгээ ,  эмчилгээнд  хамруулан , хяналтад  авч  ,  дархлаажуулах  ажлыг  зохион  байгуулах  замаар  элэгний  хатуурал  ,  хорт  хаврын  нас  баралтыг  бууруулах  зорилгоор  “  ЭЛЭГНИЙ  ТӨВ “ – ийн  эмч  сувилагч  нартаа  хамтран  Элэгний  В ,С  вирусийн   шинжилгээнд  75  иргэдийг  хамруулж  зөвөлгөө өгөв.  Үүнээс   вирус  илрээгүй  33  иргэн , В вирусийн  идэвхижил  үзүүлэх  шинжилгээнд  7  иргэн ,  С вирусийн  идэвхижил  үзүүлэх шинжилгээнд  35  иргэнийг  тус  бүр  хамруулж  ажиллаа.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY