• bayansum.zdtg@gmail.com
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН НЭРЭМЖИТ ҮЗЛЭГ СУМАНД ЯВАГДАЖ БАЙНА.

Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит үзлэгийг 2022 оны 06-р сарын 16-18-ны өдрүүдэд зохион байгуулан ажиллаж байна. Баян суманд Аймгийн ЗДТГ-ын ТЗУХ-ийн дарга С.Магнайбаяраар ахлуулсан ажлын хэсэг ажиллаж байна.

2022-06-18 10:36:34