• bayansum.zdtg@gmail.com
БАЯН СУМЫН БИЛЭГДЭЛ

                                                                                             

Сумын нэрийн крилл үсгийг дөрвөлжин хэлбэрт оруулаад "Б", "С" үсгийг сүүлийн үеийн зургийн хэлбэрт зохицуулан хураангуйлж эх орны хөх тэнгэрийг тал нутгийг улбар шар өнгөөр гэрийг бүтээж нар, сар галаар 3 цагийг бэлгэдэн Монгол ахуй үндэсний уламжлалт амьдралыг харуулж Монгол гэрийн хаалган дээр Баян сум үүсэн байгуулагдсан он 1924 оныг байрлуулж, 
Монгол гэрээр үндэсний өргөөг, орчин үеийн зургийн шийдэл хураангуй, тэгш өнцөгт дүрсүүд нь уламжлалт сэтгэлгээг тусгасан онцлогийг хадгалж Баян сум бадран дэвжиж, дэгжин, хөгжиж байхын ерөөлийг дэвшүүлсэн утгыг харуулж, энэхүү зургийг 2007 онд сумын дарга Чулуунжавын санаачлагаар зохиосон тухайгаа УБИС-ийн багш, Баян сумын уугуул Довдонгийн Амгаланбаяр тайлбарлав. 

 

                                                                                                                Төв аймгийн Баян сумын уугуул иргэн, УБИС-ийн багш
                                                                                                                                            Довдонгийн Амгаланбаяр

2022-07-06 14:23:54