• bayansum.zdtg@gmail.com
Өгөөмөр 2-р баг
СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН 2021 ОНЫ 10-Р САРЫН 11-НЫ ӨДРИЙН Б/31 ДУГААР ЗАХИРАМЖААР ЦАНТ БАГИЙН ЗАСАГ ДАРГААР ЦЭВЭГДОРЖЫН БАТЦЭНГЭЛИЙГ ТОМИЛЛОО.

...

2021-10-22 16:45:12

Дэлгэрэнгүй..