• bayansum.zdtg@gmail.com
ӨГӨӨМӨР БАГИЙН ИРГЭДИЙН НИЙТИЙН ХУРАЛ БАГИЙН ТӨВ ДЭЭР ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

Хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцлээ. Үүнд

1. Багийн Засаг даргын 2022 оны үйл ажиллагааны тайлан

2. Орон нутгийн хөгжлийн сан, малын тоо толгойн албан татварын хөрөнгө оруулалтаар 2024 онд хийгдэх ажлын санал авах тухай.

3. Бусад асуудлаар хэлэлцэж, төсвийн 5 байгууллагын мэргэжилтэн, албан хаагчид иргэдэд явуулийн төрийн үйлчилгээг хүргэлээ.

2023-05-31 14:56:12