• bayansum.zdtg@gmail.com
СОЁЛЫН ТӨВИЙН МУЗЕЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ ДУУСЛАА.

Түүх соёлын өвийг хамгаалах, соёл урлагийг дэмжихээр орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар соёлын төвийн музейн засварын ажлыг Тендер консалтинг ХХК-аар хийж гүйцэтгүүлэв.

Музейн өнгө үзэмж, харагдах байдлыг сайжруулах тал дээр онцгой анхааран ажиллалаа.

 

 

2023-10-11 14:25:36